اعضای تیم زبان‌آموزی مستقل

 

سرپرست مربیان:

علی آویان

 

مربیان:

علی گنج‌خانلو

نیکی نجفی

مهرداد الماسی

هومن مالمیر